Berk Composites was picked by EU Funding for developing new type of carbon wheelset (Slovenian text)

SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV 2016/2017

SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2016 IN 2017

 

Namen projekta je izboljšati konkurenčnost našega podjetja preko procesnih
izboljšav. Cilj projekta je povečati »dodano vrednost na zaposlenega«, ter povečati
konkurenčnost podjetja. Pričakovani rezultati operacije so izboljšanje energetske in
snovne učinkovitosti, ter pozitiven vpliv na zaposlene, poslovne partnerje in lokalno
okolje. Operacija se bo izvajala do septembra 2017.
Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.euskladi.si
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega
programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«,
prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko
rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim
izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih
podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane
vrednosti MSP«.

 

 

 

Comments are closed