BERK GARANCIJA

Berk Composites jamči za svoje izdelke pri napakah v materialu in/ali izdelavi štiriindvajset (24) mesecev od datuma nakupa, z izjemo potrošnih delov ali delov, ki se lahko pokvarijo. Plačan račun, ki ga izda prodajalec, je dokazilo o nakupu. Izdelek z napako Berk Composites popravi ali zamenja v dogovorjenem roku, če napaka ni posledica malomarnosti, nepravilne uporabe ali nepravilne namestitve. Berk Composites s tem izjavlja, da je bil izdelek, predstavljen na trgu, preverjen in testiran ter da nima estetskih pomanjkljivosti, ki bi kvarile površino, zaključke in/ali celoten videz, ki so bile očitne ali vsaj prepoznavne v času nakupa ali ki so nastale zaradi poškodbe med pošiljanjem ali transportom. Prisotnost kakršnih koli manjših nepravilnosti je treba šteti za normalno, saj je izdelek ročno izdelan. Neupoštevanje omenjenih navedb razveljavi garancijo. V tem primeru Berk Composites ne odgovarja za kakršno koli škodo na predmetih ali škodo ljudem, do katere lahko pride. Garancija je na voljo samo prvotnemu kupcu in je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Ta garancija ne vpliva na nobene druge pravice, ki jih ščiti nacionalna (slovenska) zakonodaja v zvezi s potrošniškim blagom, ki jih ima kupec vedno pravico uveljavljati.