JAVNI razpis »SPODBUDE ZA raziskovalno razvojne PROJEKTE 2« - Berk Composites

 

 

 

JAVNI razpiS »SPODBUDE ZA raziskovalno razvojne PROJEKTE 2«

Naziv operacije:

Razvoj monocoque karbonskega kolesarskega okvirja (MCQ C-FRAME)

Projekt »Razvoj monocoque karbonskega kolesarskega okvirja« se bo izvajal v okviru kozorcija podjetij Berk-Vehovar Kompoziti d.o.o. in Litostroj Power d.o.o. in ima za cilj razvoj monocoque karbonskega kolesarskega okvirja in razvoj inovativne tehnologije njegove proizvodnje – infuzije cevastih profilov. Namen projekta je izboljšati lastnosti kolesarskega okvirja glede na obstoječi prototip in na trgu prisotne primerljive izdelke, zmanjšati njegovo težo in povečati togost ter znižati stroške izdelave. Izdelek bo v okviru projekta razvit do stopnje, da bo potrjen v končni obliki in bo primeren za uporabo v realnem okolju in za prodajo.

Cilji operacije:

 • razvoj izdelka – monocoque karbonskega kolesarskega okvirja,
 • razvoj inovativne tehnologije proizvodnje izdelka – infuzije cevastih profilov,
 • postavitev izdelka na tržišče.

Glavne aktivnosti projekta zajemajo razvoj tehnologije »infuzije cevastih profilov«, optimizacijo lastnosti kolesarskega okvirja (industrijsko oblikovanje, laminat plan, raziskave pri uporabi novih materialov – innegra, grafen..), razvoj in izdelavo orodij za proizvodnjo okvirja (precizno izdelani aluminijasti kalupi), reševanje problematike odstranjevanja podpornih materialov v ceveh okvirja in razvoj ter načrtovanje proizvodnega procesa.

Izdelek je pred pričetkom projekta v fazi tehnološkega razvoja TRL 6, v obliki prototipa, ki je bil že testiran v simuliranem okolju ter odraža želene lastnosti, ki pa bodo skozi aktivnosti projekta dodatno izboljšane oziroma optimizirane. Projekt bo omogočil dokončen razvoj inovativne tehnologije izdelave monocoque ultralahkih kompozitnih komponent in skrajšal čas, ki je potreben za razvoj karbonskega kolesarskega okvirja in pričetek njegove prodaje.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.euskladi.si

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Naziv operacije:

Ultra lahki karbonski kolesarski čevlji (UL C-SHOES)

Projekt Ultra lahki karbonski kolesarski čevlji (UL C-SHOES), ki ga izvajata podjetji Berk-Vehovar Kompoziti d.o.o. in Alpina d.o.o. ima za cilj razvoj ultra lahkih karbonskih kolesarskih čevljev in razvoj inovativne tehnologije njihove proizvodnje. Končni projektni izdelek bo imel izboljšane lastnosti glede na obstoječe prototipe in na trgu prisotne primerljive izdelke. Tekom projekta bodo razviti novi ultra lahki kolesarski čevlji, ki bodo dosegali nižjo težo od vseh na trgu prisotnih funkcionalno primerljivih kolesarskih čevljev. Izdelek bo v okviru projekta razvit do stopnje, da bo potrjen v končni obliki in bo primeren za uporabo v realnem okolju ter za vstop na trg.

Cilji operacije:

 • razvoj ultra lahkega karbonskega kolesarskega čevlja,
 • razvoj tehnologij, postopkov in materialov, potrebnih za izdelavo izdelka,
 • postavitev izdelka na tržišče.

Projekt bo omogočil dokončen razvoj karbonskega podplata kolesarskega čevlja in tehnologijo njegove izdelave. Projektne aktivnosti bodo usmerjene v raziskavo spajanja karbonskega podplata z zgornjim delom čevlja, kar zaradi togosti karbonskega podplata predstavlja poseben izziv. Rezultat projekta bo nov izdelek – ultra lahki kolesarski čevlji. Projekt bo pomagal pri izvedbi raziskovalno razvojnih aktivnosti in skrajšal čas razvoja izdelka do vstopa na trg. S pomočjo projekta bosta imela konzorcijska partnerja večje možnosti krepitve konkurenčnega položaja na trgu in umestitve v verige vrednosti, katerih del se tvori že z vzpostavljenim projektnim sodelovanjem. Obe konzorcijski podjetji preko projekta investirata lastne vire v raziskave, razvoj in inovacije.

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.euskladi.si

NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ.

Naziv operacije:

Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA – Faza 1«

Monocoque karbonsko kolesarsko kolo – Prodor na svetovni trg z ultra lahko športno opremo (MCQ C-WHEEL)

V podjetju Berk-Vehovar Kompoziti d.o.o. smo se odločili za razvoj in komercializacijo inovativnega proizvoda »Monocoque karbonskega kolesarskega obroča”, s katerim načrtujemo prodor na globalne trge. Monocoque karbonski obroč je v celoti razvit v našemu podjetju in predstavlja tehnološko inovacijo, pri čemer je to edini tovrstni izdelek na trgu, ki je v celoti izdelan iz enega kosa. Značilnost naših izdelkov je, da so izdelani iz ustreznih tehnično dovršenih in naprednih materialov, prvenstveno iz karbona, ki omogoča doseganje izredno nizke teže izdelkov brez tveganja pri izgubi udobja, trdnosti, namembnosti/funkcionalnosti in varnosti. Splošni in dolgoročni cilji projekta so:

 • prodor na globalni trg in prevzem pomembnega tržnega deleža
 • rast in poslovni razvoj podjetja,
 • krepitev imena podjetja in blagovne znamke.
 • Iz tega sledijo specifični cilji projekta:
 • optimizacija uporabljenih materialov in testiranje izdelka,
 • prikazi, preizkusi in razvoj variacij izdelka,
 • priprava končnega dizajna kolesa,
 • razvoj blagovne znamke,
 • priprava poslovnega načrta in marketinške strategije.

Skozi aktivnosti operacije je bila pripravljena študija izvedljivosti projekta, ki je pokazala, da je projekt izvedljiv in da je smiselno in upravičeno nadaljevati z njegovo izvedbo. Rezultati projekta odražajo priložnost za izkoriščanje naprednih materialov in naprednih proizvodnih tehnologij, sam izdelek pa predstavlja priložnost za prodor na globalne trge. V študiji izvedljivosti smo dokazali, da je uspešna komercializacija in prodaja izdelka na tujih trgih ključna pot do uspeha, kar dokazujejo tudi v finančnih analizah študije izvedljivosti predvidena povečanja prihodkov v letih po pričetku prodaje. Tudi trenutne razmere na trgu in prisotnost konkurence s podobnimi izdelki kažejo na poslovno priložnost.

Domet našega proizvoda vidimo ciljno na globalnih trgih, in sicer na trgih Zahodne Evrope, Severne Amerike, Avstralije in Azije. Inovativna tehnologija in izboljšane lastnosti našega izdelka zagotavljajo konkurenčno prednost pred konkurenco s podobnimi izdelki. Z izboljšanimi funkcijami in nižjimi proizvodnimi stroški monocoque karbonski obroč sledi vsem trenutnim trendom in ponuja rešitve, ki jih zahteva določen tržni segment.

Rezultati študije izvedljivosti, ki so obenem tudi rezultati operacije, dajejo vzpodbudne signale za nadaljevanje izvedbe projekta MCQ C-WHEEL, ki glede na rezultate izvedenih analiz obeta tudi pozitivne poslovne in finančne uspehe. Strošek operacije znaša 35.000,00 EUR, od česar je prispevek EU 28.000,00 EUR (80 %) in prispevek Republike Slovenije 7.000,00 EUR (20 %).

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.euskladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

sl_SISlovenian